Over natuurbeheer is veel discussie. Maar wat is ‘natuur’ eigenlijk? En wat doen we om die natuur te beschermen?

In de zomer van 2018 kwam een langlopende kwestie uit het Nederlands natuurbeheer tot een voorlopige climax. Na een winter vol harde botsingen tussen ecologen en dierenbeschermers besloot de provincie Flevoland tot een drastisch ingrijpen in het aantal ‘grote grazers’ in de – internationaal bejubelde – Oostvaardersplassen. Liet deze kwestie zien dat Nederlanders het contact met de natuur nu toch echt zijn verloren, of is de definitie van natuur in ons drukbevolkte land gewoon aan modernisering toe?

In dit cahier bespreken wetenschappers van naam en faam vragen over Nederlands natuurbeheer. De Oostvaardersplassen zijn een actueel voorbeeld, maar er zijn er veel meer. Behalve een groot aantal praktische voorbeelden uit het natuurbeheer, biedt dit cahier ook een filosofische beschouwing van onze omgang met de natuur anno nu.

Het cahier is voor € 7,50 te bestellen en de PDF is gratis te downloaden met de downloadknop hiernaast.

Online dossier
Lees ook onze online artikelen over natuurbeheer in Nederland, stadsnatuur en de Oostvaardersplassen.

Bestel

7.50

Op voorraad

Over de auteurs

Dit cahier werd samengesteld door prof. dr. Ellen van Donk (hoogleraar aquatische ecologie aan de Universiteit Utrecht en hoofd van de afdeling Aquatische Ecologie van het Nederlands Instituut voor Ecologie, NIOO-KNAW), prof. dr. Han Olff (hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen), prof. dr. Jelle Reumer (hoogleraar vertebraten paleontologie aan de Universiteit Utrecht, voormalig directeur van Het Natuurhistorisch in Rotterdam en bestuurslid van stichting Biowetenschappen en Maatschappij) en Rob Buiter (freelance wetenschapsjournalist en eindredacteur).

Met een voorwoord van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Aan het cahier werkten wetenschappers en specialisten mee van onder meer de Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, Naturalis Biodiversity Center, NIOZ, NIOO en Natuurmonumenten.

Dit cahier werd gepubliceerd op 4 december 2018.