Over ons - Biowetenschappen & Maatschappij

Geen producten in de winkelwagen.

Geef uw e-mailadres op

Oeps er ging iets mis! Controleer de gegevens en probeer het opnieuw.

  • Door het invullen van uw e-mailadres, schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.
  • Download dit cahier

Visie

De maatschappelijke belangstelling voor gezondheid, natuur en milieu is enorm toegenomen. Nederlanders zijn veel meer dan vroeger geïnteresseerd in informatie over gezond leven, ziektes, voeding, natuurbehoud en duurzaamheid. Veel wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de biowetenschappen bieden vooruitgang op deze vlakken, maar soms is het lastig om hierover een gefundeerde mening te vormen. Mensen halen hun informatie vaak van internet, en online informatie kan versnipperd zijn en niet compleet.

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) wil bijdragen aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s binnen de biologische- en gezondheidswetenschappen. Met onze boekjes en dossiers geven we binnen een thema een duidelijk overzicht van de huidige stand van zaken. We laten voor- en tegenstanders aan het woord en presenteren de belangrijkste onderwerpen binnen een thema op een neutrale manier. Zo helpen we bij het vormen van een geïnformeerde mening.

 

Missie

Sinds onze oprichting in 1969 luidt onze missie:

In brede kring het inzicht te bevorderen in de actuele en toekomstige ontwikkeling en toepassing der bio-wetenschappen, in het bijzonder met het oog op de betekenis en gevolgen van deze ontwikkeling voor mens, dier en maatschappij.

Onze doelstelling is om zo veel mogelijk geïnteresseerde Nederlanders te helpen bij het vormen van hun mening over uiteenlopende thema’s binnen de biowetenschappen. Onze boekjes zijn een helder vertrekpunt om deel te nemen aan het maatschappelijk debat. Er verschijnen vier cahiers per jaar. Ze onderscheiden zich van veel populair-wetenschappelijke uitgaven doordat ze worden geschreven door vooraanstaande wetenschappers die zich in ons land met het betreffende thema bezighouden. De redactie bestaat eveneens uit experts, zodat een hoge graad van betrouwbaarheid wordt bereikt. Een professionele eindredacteur zorgt ervoor dat de artikelen prettig leesbaar zijn en toegankelijk voor iedereen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ethische en maatschappelijke gevolgen van de behandelde thema’s. Op die manier informeert en prikkelt stichting BWM de geïnteresseerde Nederlander over actuele onderwerpen binnen de biowetenschappen.

Bij sommige cahiers geeft BWM bijpassend lesmateriaal uit voor Biologie havo/vwo bovenbouw. De leerlingenhandleidingen zijn gratis te downloaden op deze website.

Jaarverslag

Bekijk het jaarverslag van 2020

Het team van BWM

Het bestuur van BWM wordt gevormd door mensen die in de biowetenschappen of in maatschappelijke functies brede ervaring hebben. Het bestuur stelt ook de onderwerpen van de cahiers vast en wijst de themaredactie aan. Er is altijd één bestuurslid in iedere themaredactie vertegenwoordigd.

De bureaumedewerkers van BWM voeren de dagelijkse werkzaamheden uit. Daarnaast is er regelmatig een stagiaire om het bureau te versterken.

Bestuur

Jelle Reumer

Jelle Reumer (1953) is voorzitter van het bestuur van stichting Biowetenschappen en Maatschappij en emeritus hoogleraar Vertebrate Paleontology aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde biologie in Utrecht en deed onderzoek in diverse velden van de biologie, waaronder cytogenetica, taxonomie en vertebratenpaleontologie. Hij was eerder gedurende 28 jaar directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

Hij levert een actieve bijdrage aan het maatschappelijk debat over wetenschap door boeken te schrijven, als spreker bij Science Café’s, en als columnist in diverse media waaronder dagblad Trouw en Vara’s Vroege Vogels.

Lees meer Lees minder
Roy Erkens

Roy Erkens (1976) doceert evolutiebiologie en biodiversiteit als onderdeel van het Maastricht Science Programme aan de Universiteit van Maastricht. Hij is actief in onderwijsvernieuwing en ontwikkelde diverse onderwijsprogramma’s.

Roy zet zich met groot enthousiasme in voor activiteiten in de wetenschapscommunicatie en geeft regelmatig publiekslezingen (ook online te zien op bijvoorbeeld Universiteit van Nederland. Hij is voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad bij Naturalis Biodiversity Centre, en is bestuurslid bij het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI). Roy verschijnt in lokale en nationale televisie- en radioprogramma’s om toelichting te geven op maatschappelijke vragen over wetenschappelijke ontwikkelingen in de biologie.

Lees meer Lees minder
Ellen van Donk

Ellen van Donk (1953) was van 1997 tot aan haar pensionering in 2019 Hoofd van de afdeling Aquatische Ecologie van het Nederlands instituut voor Ecologie in Wageningen (NIOO-KNAW) en tevens sinds 2009 profileringshoogleraar Aquatische Ecologie aan de Universiteit van Utrecht, waaraan ze nu als emeritus hoogleraar verbonden is. Zij is momenteel ook nog parttime werkzaam bij het NIOO-KNAW als senior adviseur.

Na haar studie Medicijnen (tot kandidaatsexamen) en Biologie aan de Universiteit van Amsterdam voerde zij aan de diezelfde universiteit en aan de Universiteit van Michigan (Ann Arbor, USA) een promotieonderzoek uit op het terrein van de Limnologie (PhD 1983). Vanaf 1983 tot 1989 werkte zij als Hoofd van de afdeling Wateronderzoek bij de Provincie Utrecht en daarna (1989 –1997) als Universitair Hoofddocent aan de Universiteit Wageningen bij de Vakgroep Waterkwaliteits Beheer en Aquatische Ecologie. Verder is zij gasthoogleraar geweest aan de Radboud Universiteit Nijmegen (1999-2009), Universiteit van Oslo, Noorwegen (2001-2011) en Universiteit Lund, Zweden (2011-2020). Haar onderzoeksgroep op het NIOO bestudeerde de sturingsmechanismen van de dynamiek en structuur van voedselwebben in meren. Zij heeft onderzoek gedaan aan bijvoorbeeld giftige blauwwieren, chemische communicatie tussen aquatische organismen en parasitaire schimmelinfecties. Ook werd  bestudeerd hoe milieuveranderingen, zoals klimaatverandering en overbemesting, voedselwebben in meren beïnvloeden. De verkregen kennis is onder meer van belang voor de restauratie van meren. Voor meer informatie zie haar personal website:http://www.nioo.knaw.nl/users/evandonk/

Lees meer Lees minder
Jim van Steenbergen

(1950) is arts Maatschappij en Gezondheid, profiel Infectieziekte-bestrijding en werkt als onafhankelijk adviseur op het vakgebied volksgezondheid.

Hij heeft 25 jaar gewerkt bij de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, onderdeel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarnaast werkte hij van 2011-2017 bij het Leids Universitair Medisch Centrum (associate professor) in het kader van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid Holland. Hij is actief betrokken bij het onderwijs op de Netherlands School of Public and Occupational Health en geeft gastcolleges en inleidingen in bij- en nascholingen.

Lees meer Lees minder
Susana Chuva de Sousa Lopes

Susana Chuva de Sousa Lopes studeerde biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Ze ontving een Veni-subsidie in 2006 toen ze bij het Hubrecht Laboratorium als postdoc werkte.

Sinds 2009 is zij verbonden aan de afdeling Anatomie & Embryologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), waar zij in 2019 benoemd werd tot hoogleraar Ontwikkelingsbiologie van de mens, mede dankzij het krijgen van een VICI- en ERC consolidator-subsidie. Haar onderzoeksgroep richt zich op het bestuderen van de ontwikkeling van de mens, met een bijzondere interesse voor de kiembaan en bijbehorende epigenetische dynamiek. Op basis van de transcriptome van menselijke (foetale) organen heeft zij meegewerkt aan het ontwikkelen van het wiskundige algoritme Keygenes om te bepalen in hoeverre gedifferentieerde menselijke pluripotente stamcellen op hun in vivo tegenhangers eigenlijk lijken. Verder bestudeert zij hoe stamcellen kunnen differentiëren naar eicellen. Zij is coördinator van de “Stamcel” focus groep van de Europese vereniging van menselijke voorplanting en embryology en is vaak betrokken bij maatschappelijk en media-gevoelige thema’s zoals genetische modificaties, mens-dier combinaties en de embryo wet. 

Lees meer Lees minder
Susane Chuva
Mirte Bosse

Mirte Bosse (1982) is als onderzoeker aan de Wageningen Universiteit in de Animal Breeding en Genomics groep gespecialiseerd in populatie en conservatie genomica.

Mirte studeerde biologie (bachelor) en ecologie (master) aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Voor haar doctoraat in Animal Breeding and Genomics aan de Wageningen Universiteit stapte ze over op het vakgebied genomica (2015). Na haar promotie combineerde ze haar beide passies met een postdoc in ecologische genomica aan het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) waar ze onderzoek deed naar de variatie op het koolmezen-genoom. Ze ontving onlangs een VENI-beurs en werkt nu aan de negatieve impact van inteelt vanuit een genomica-perspectief bij de VU en aan de WUR. In 2018 werd Mirte Bosse door het tijdschrift New Scientist genomineerd als een van de beste wetenschappelijke talenten uit Nederland en België. Zij heeft een voorliefde ontwikkeld voor outreach waarbij vooral het enthousiasmeren voor wetenschappelijk onderzoek centraal staat en heeft deelgenomen aan o.a. Famelab, UniversiteitvanNederland, Home Academy, Nationale Wetenschapsagenda en MuseumJeugdUniversiteit.

Lees meer Lees minder
Mirte Bosse

Bureau

Joy Kerklaan
bureaucoördinator
Monique Verheij
senior secretaresse
Lisa Kleverwal
Stagiaire
Michelle ten Dam
Stagiaire

Raad van Advies

Francine Govers
Professor Fytopathologie WUR
Bas Defize
Bas Defize
Career development officer UU
Wiel Hoekstra
Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit RIVM
Egbert Schroten
Emeritus hoogleraar Christelijke Ethiek
Jos van den Broek
Emeritus hoogleraar (biomedische) wetenschapscommunicatie
Jaap van Dissel
Directeur RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
Jannes van Everdingen
Dermatoloog
Ben Hamel
Emeritus Klinisch Geneticus
Pim van Gool
Hoogleraar neurologie
Andre Knottnerus
Ronella Grootens
Beleidsadviseur RIVM
Z.K.H. Prins Claus †
Prof. dr. D.W. van Bekkum †