Al eeuwen lang voeren mensen proeven op mensen uit om te ontdekken hoe het menselijk lichaam er van binnen uitziet en werkt, en om ziekten te begrijpen en te genezen. De geschiedenis laat zien dat de bescherming van proefpersonen in eerste instantie veel te wensen overliet en de ethische toets der kritiek niet kon doorstaan. Tegenwoordig is dit geregeld via allerlei wetten en regels en buigen eerst ethische commissies zich naarstig over vele onderzoeksvoorstellen. Zo nemen jaarlijks vele gezonde personen en patiënten van te voren geïnformeerd en geheel vrijwillig deel aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Hierover vertellen auteurs uit verschillende disciplines van het medisch- en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in dit cahier. Dit doen zij vanuit diverse invalshoeken: medisch historisch, medisch-statistisch, organisatorisch, ethisch, juridisch en financieel. Zo ontstaat een actueel overzicht van de verschillende aspecten van mensgebonden onderzoek in ons land, met een terugblik naar een soms beschamend verleden en een kijkje in een onzekere toekomst.

Het gedrukte cahier is voor € 7,50 te bestellen en de PDF is gratis te downloaden via de download-knop op deze pagina.

NEMO Kennislink heeft een themapagina ingericht voor dit onderwerp: lees hier de themapagina ‘Proeven met mensen‘.

Wil je meer weten over de regelgeving rond proeven met mensen? Doe dan de gratis online cursus van Paul Janssen Futurelab Leiden.

Bestel

7.50

Op voorraad

Over de auteurs

De redactie van dit cahier bestaat uit Adam Cohen (directeur van het Centre for Human Drug Research (CHDR) en hoogleraar Klinische Farmacologie aan de Universiteit Leiden.), Agnes van der Heide (FEDERA), Mariëtte van den Hoven (ethicus, senior onderzoeker Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht en bestuurslid stichting Biowetenschappen en Maatschappij), dr. Jannes van Everdingen (adviseur Zorginstituut Nederland en voorzitter stichting Biowetenschappen en Maatschappij) en dr. ir. Astrid van de Graaf (wetenschapsjournalist). Met een voorwoord van Joop van Gerven (voorzitter a.i. van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek).

Dit cahier werd gepubliceerd op 6 juni 2017.