Voeding, voedselproductie en gezond voedsel: iedereen heeft er wel een mening over. Is ons voedsel duurzaam, veilig en van goede kwaliteit? Zal er voldoende en betaalbaar voedsel beschikbaar blijven voor de nog altijd groeiende wereldbevolking?

Voedselproductie is een complex onderwerp, met uitdagingen door schaarste, milieuproblemen, en verlies van biodiversiteit. De noodzaak om het anders te gaan doen is evident. Welke innovaties op het gebied van grondstoffen, duurzame productie, voedselverwerking en gezonde voeding kunnen we de komende tijd verwachten?

In dit cahier interviewen we 12 wetenschappers en voedselexperts over de voedselinnovaties van het verleden en de toekomst en worden verschillende oplossingen voor de wereldvoedselproblematiek besproken. Een aantal van deze wetenschappers geeft over dit onderwerp ook een lezing in een reeks die wordt georganiseerd ter gelegenheid van de tentoonstelling Foodtopia van Museum Boerhaave in Leiden.

Dit cahier levert een constructieve bijdrage aan het broodnodige maatschappelijke debat over onze toekomstige voedselvoorziening. Het laat zien dat er volop ideeën zijn voor innovaties, en dat sommigen die ideeën ook al uitvoeren.

Bij cahier Foodtopia is lesmateriaal ontwikkeld voor de HAVO/VWO bovenbouw. De lesmodule beslaat twee tot drie lesuren, inclusief een opdracht in Museum Boerhaave bij de nieuwe tentoonstelling Foodtopia. Activerende werkvormen leiden de leerlingen in subgroepen langs een aantal thema’s, waaronder voedselinnovaties, alternatieven voor vlees en de rol van voeding in gezondheid.

De artikelen uit dit cahier zijn ook online te lezen op de themapagina van Kennislink.

Bestel

7.50

Op voorraad

Over de auteurs

Aan dit cahier werkten vooraanstaande wetenschappers mee die expert zijn op het gebied van dit thema. De redactie van het cahier bestaat uit Francine Govers (hoogleraar moleculaire fytopathologie aan Wageningen UR en bestuurslid stichting Biowetenschappen en Maatschappij), Tiny van Boekel (hoogleraar levensmiddelentechnologie aan de Wageningen UR) en Rob Buiter (freelance wetenschapsjournalist).

Dit cahier werd gepubliceerd op 5 februari 2015.