Duurzaamheid en industriële en infrastructurele ontwikkeling lijken maar moeizaam samen te gaan. Toch is het van groot belang, gezien grote thema’s als klimaat, natuurlijke bronnen, milieuvervuiling en overbevolking, om in elk op ontwikkeling gericht project voortdurend op deze aspecten te letten. Naast economie en geologie speelt biologie daarin een cruciale rol.

Kan duurzame ontwikkeling de sterke bevolkingsgroei in de Derde Wereld op de juiste manier ondersteunen? Zijn technische oplossingen op het gebied van landbouw, waterzuivering en energiewinning uit het Westen even praktisch in het Zuiden?

In dit cahier bespreken verschillende experts op het gebied van landgebruik, voedselvoorziening en energie, het optimisme dat de juiste technologie veel problemen kan oplossen, en het pessimisme dat de snel groeiende bevolking wel erg veel druk op het systeem uitoefent.

De artikelen uit dit cahier zijn ook online te lezen op de themapagina van Kennislink.

Bestel

7.50

Op voorraad

Over de auteurs

De redactie van dit cahier bestond uit Ken Giller (hoogleraar Plantaardige Productiesystemen aan de Wageningen Universiteit), Gert Spaargaren (hoogleraar Duurzame leefstijlen en consumptiepatronen in de groep Milieubeleid van de Wageningen Universiteit), Peter Oosterveer (milieusocioloog aan de Wageningen Universiteit), en Bas Defize (docent aan het Utrecht University College en bestuurslid van de stichting Biowetenschappen en Maatschappij).

Met eindredactie van Rob Buiter (freelance wetenschapsjournalist) en een voorwoord van Maurits Groen, de nummer één van de Duurzame 100 van Trouw.

Dit cahier werd gepubliceerd op 29 maart 2016.