Artikelnummer: 201203-54 Categorieën: ,

In de vele miljoenen jaren dat op onze planeet leven bestaat, zijn talloze soorten uitgestorven en zijn ook nieuwe soorten ontstaan. Door de invloed van de mens verdwijnen de laatste 150 jaar soorten sneller dan ooit. Vele deskundigen menen dat de rappe aantasting van de biodiversiteit uiteindelijk grote problemen zal veroorzaken. Ecosystemen zullen er zo door veranderen dat ze niet meer in staat zijn de diensten te leveren waar mensen afhankelijk van zijn, zoals schoon water, voedingsgewassen, bestuiving, vis en vee, en belangrijke biologische grondstoffen, zoals hout.

In dit cahier wordt de bijzondere biodiversiteit in Nederland beschreven en wat het nut ervan is voor de mens. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het huidige biodiversiteitsbeleid in Nederland en daar buiten, waaronder verschillende manieren om biodiversiteit te behouden en te stimuleren. Heeft een dier, een plant, zelfs een bacterie het recht om te blijven bestaan, zelfs al heeft dit totaal geen nut voor de mensheid, of is het misschien zelfs schadelijk? Heeft het pokkenvirus evenveel recht op bescherming tegen uitroeiing als de Bengaalse tijger?

De artikelen uit dit cahier kunnen ook online worden gelezen op de gelijknamige themapagina van Kennislink.

Dit cahier gaat in op de vraag wat biodiversiteit is, hoe belangrijk deze is voor het voortbestaan van de mens en of het daarvoor nodig is alle soorten te beschermen.

Bestel

6.00

Op voorraad

Over de auteurs

Aan dit cahier werkten vooraanstaande wetenschappers mee die expert zijn op het gebied van dit thema. De redactie van dit cahier bestond uit prof. dr. Jos van den Broek, hoogleraar Wetenschapscommunicatie (Universiteit Leiden), prof. dr. Herman Eijsackers, emeritus buitengewoon hoogleraar Natuurbeheer en Milieukwaliteit (VU Amsterdam) en prof. dr. Nico van Straalen, hoogleraar Dierecologie (VU Amsterdam), met eindredactie door Maarten Evenblij, wetenschapsjournalist. Het voorwoord werd geschreven door Hans Alders, voorzitter Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen.

Dit cahier werd gepubliceerd in november 2012.