Antibioticaresistentie wordt gezien als een van de grootste problemen voor de gezondheidszorg van de 21ste eeuw. Door overmatig en onjuist gebruik bij mens en dier zijn bacteriën ongevoelig geworden voor antibiotica, waardoor een blaasontsteking of een knieoperatie levensbedreigend kan uitpakken. Wat kunnen we doen als antibiotica niet meer werken? Hoe groot is het probleem van antibioticaresistentie? Waar treffen we antibioticaresistentie aan, en wie besmet wie eigenlijk?

In dit cahier beschrijven wetenschappers, arts-microbiologen, epidemiologen, biologen, huisartsen, dierenartsen, beleidsmedewerkers en juristen de vele aspecten die spelen rond antibioticaresistentie.

Met een voorwoord van minister Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het cahier is voor € 7,50 te bestellen en de PDF is gratis te downloaden met de knop hiernaast.

Kennislink heeft een themapagina ingericht voor dit onderwerp: lees hier de themapagina Antibioticaresistentie.

Bestel

7.50

Op voorraad

Over de auteurs

De redactie van cahier ‘Antibioticaresistentie’ bestond uit professor Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en hoogleraar Interne Geneeskunde aan het LUMC en bestuurslid van de stichting Biowetenschappen en Maatschappij), Wiel Hoekstra (emeritus hoogleraar Algemene Microbiologie en bestuurslid van de stichting Biowetenschappen en Maatschappij), Dunja Dreesens (senior adviseur bij het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten in Utrecht, en onderzoeker huisartsgeneeskunde aan de CAPHRI School for Public Health and Primary Care van de Universiteit Maastricht), Mariken van der Lubben (coördinator Antimicrobiële resistentie bij het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM). Met eindredactie door Astrid van de Graaf (freelance wetenschapsjournalist) en met een voorwoord van Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dit cahier werd gepubliceerd op 18 november 2015, de European Antibiotic Awareness Day.