Op de pagina Verslagen en beleidsdocumenten zijn het strategie- en beleidsplan en de jaarrekening van de stichting beschikbaar.

Visie

De maatschappelijke belangstelling voor gezondheid, natuur en milieu is enorm toegenomen. Nederlanders zijn veel meer dan vroeger geïnteresseerd in informatie over gezond leven, ziektes, voeding, natuurbehoud en duurzaamheid. Veel wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de biowetenschappen bieden vooruitgang op deze vlakken, maar soms is het lastig om hierover een gefundeerde mening te vormen. Mensen halen hun informatie vaak van internet, en online informatie kan versnipperd zijn en niet compleet.

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) wil bijdragen aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s binnen de biologische- en gezondheidswetenschappen. Met onze boekjes (cahiers) geven we binnen een thema een duidelijk overzicht van de huidige stand van zaken. We laten voor- en tegenstanders aan het woord en presenteren de belangrijkste onderwerpen binnen een thema op een neutrale manier. Zo helpen we bij het vormen van een geïnformeerde mening.

Missie

Sinds onze oprichting in 1969 luidt onze missie:

“In brede kring het inzicht te bevorderen in de actuele en toekomstige ontwikkeling en toepassing der bio-wetenschappen, in het bijzonder met het oog op de betekenis en gevolgen van deze ontwikkeling voor mens, dier en maatschappij.”

Onze doelstelling is om zo veel mogelijk geïnteresseerde Nederlanders te helpen bij het vormen van hun mening over uiteenlopende thema’s binnen de biowetenschappen. Onze boekjes zijn een helder vertrekpunt om deel te nemen aan het maatschappelijk debat. Er verschijnen vier cahiers per jaar. Ze onderscheiden zich van veel populair-wetenschappelijke uitgaven doordat ze worden geschreven door vooraanstaande wetenschappers die zich in ons land met het betreffende thema bezighouden. De redactie bestaat eveneens uit experts, zodat een hoge graad van betrouwbaarheid wordt bereikt. Een professionele eindredacteur zorgt ervoor dat de artikelen prettig leesbaar zijn en toegankelijk voor iedereen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ethische en maatschappelijke gevolgen van de behandelde thema’s. Op die manier informeert en prikkelt stichting BWM de geïnteresseerde Nederlander over actuele onderwerpen binnen de biowetenschappen.

Bij sommige cahiers geeft BWM bijpassend lesmateriaal uit voor Biologie havo/vwo bovenbouw. De leerlingenhandleidingen zijn gratis te downloaden op deze website. De docentenhandleidingen zijn gratis verkrijgbaar via NEMO Kennislink.