Inschrijven boekpresentatie Waterlandbouw - Biowetenschappen & Maatschappij

Geen producten in de winkelwagen.

Inschrijven boekpresentatie Waterlandbouw

Op 29 september publiceert Stichting Biowetenschappen en Maatschappij het cahier Waterlandbouw – kansen en keerzijden van natte teelten.

Let op: de inschrijving voor de boekpresentatie is gesloten. Op 29 september is het cahier te bestellen of te downloaden via de webshop.

Over het cahier
Waterlandbouw, landbouw op of in water, is sterk in ontwikkeling. Van de teelt van algen, wieren, veenmos en lisdodde tot de teelt van aquatische dieren zoals sponzen, schelpdieren, garnalen en vis. We kunnen er meer monden mee voeden, we kunnen er de uitstoot van broeikasgassen mee verminderen en de bodemdaling in veengebieden. We kunnen er in principe de overbevissing mee tegengaan en de zeebodems beschermen. En we kunnen er producten mee vervangen die minder duurzaam zijn. Maar voorzichtigheid is ook geboden. Hoe voorkomen we dat we niet in dezelfde problemen terechtkomen als de traditionele landbouw, als dat niet al is gebeurd? En kunnen de windparken wellicht functioneren als extensieve zeeboerderijen waarbij waterboeren samenwerken met de natuur? In dit cahier bespreken we de toekomst van aquacultuur.

Het cahier is  samengesteld door prof. dr. E. van Donk (NIOO-KNAW), prof. dr. ir. H. Komen (WUR) en dr. ir. E. Weerman (NIOO-KNAW). Eindredactie door ir. Astrid Smit. Diverse wetenschappers en experts leverden een bijdrage aan dit boek.

Boekpresentatie
Auteurs dr. Karin van de Braak (eigenaar Sustainable Aquaculture Solutions), dr. Jeroen Geurts (onderzoeker ecologie bij wateronderzoeksinstituut KWR en gastmedewerkerRadboud Universiteit Nijmegen), prof. dr. Jaap van der Meer (bijzonder hoogleraar duurzame mariene voedselproductie WUR en onderzoeker Wageningen Marine Research) en em. prof. dr. Johan Verreth (em. hoogleraar aquacultuur en visserij WUR) gaan in debat over de toekomst van de aquacultuur. Ook is er de mogelijkheid om het boek aan te schaffen tijdens de borrel.

 

Terug naar overzicht