Nieuwe artikelen Stikstofdossier

Het programma aanpak stikstof (PAS), dat van start ging in 2015, moest ervoor zorgen dat natuurgebieden beschermd werden tegen stikstofdepositie terwijl ruimte voor economische ruimte mogelijk bleef. In 2019 oordeelde een bestuursrechter echter dat de overheid de natuur onvoldoende beschermde tegen een te hoge uitstoot en neerslag van stikstof. Hierdoor werden een aantal projecten als…