Nieuwe artikelen Stikstofdossier

Het programma aanpak stikstof (PAS), dat van start ging in 2015, moest ervoor zorgen dat natuurgebieden beschermd werden tegen stikstofdepositie terwijl ruimte voor economische ruimte mogelijk bleef. In 2019 oordeelde een bestuursrechter echter dat de overheid de natuur onvoldoende beschermde tegen een te hoge uitstoot en neerslag van stikstof. Hierdoor werden een aantal projecten als…

Publicatie cahier ‘Klimaatverandering: wat zijn de gevolgen?’

Vandaag publiceert stichting Biowetenschappen en Maatschappij cahier ‘Klimaatverandering: wat zijn de gevolgen?‘. ¬†Toonaangevende Nederlandse wetenschappers beschrijven de belangrijkste veranderingen voor mens, milieu en maatschappij als gevolg van klimaatverandering. We zien stijgende zeespiegels, smeltend poolijs, en de opkomst van exotische dieren, planten en ziekten die voorheen in ons land niet voorkwamen. Wat staat ons nog te…

Publicatie cahier Biodiversiteit

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij heeft een nieuw cahier uitgebracht, getiteld Biodiversiteit. Dit cahier gaat in op de vraag wat biodiversiteit is, hoe belangrijk deze is voor het voortbestaan van de mens en of het daarvoor nodig is alle soorten te beschermen.