De huidige manier waarop wij met ons voedsel en onze aarde omgaan, is niet lang meer vol te houden. Hoe kan een groeiende wereldbevolking gevoed worden?

Het nieuwe lesprogramma Foodtopia voor bovenbouw havo/vwo kijkt naar voedselinnovaties uit het verleden en werpt een blik in de toekomst. Leerlingen denken na over de impact van onze huidige voedselproductie op mens, dier en milieu.

Het lesprogramma bestaat uit twee lessen in de klas en een opdracht in Museum Boerhaave te Leiden. De lessen kunnen zowel gecombineerd als apart worden uitgevoerd. Tijdens de lessen op school wordt gebruik gemaakt van het nieuwe cahier Foodtopia. In Museum Boerhaave worden de leerlingen aan het denken gezet over de huidige en toekomstige manier van voedsel produceren en ze maken een filmpje over hun visie op het eten van de toekomst.

Het lesmateriaal is hieronder gratis te downloaden. De docentenhandleiding is op te vragen door een e-mail te sturen naar ons bureau.

Opdrachten bij cahier

Museumopdracht

Over de auteurs:

Aan dit cahier werkten vooraanstaande wetenschappers mee die expert zijn op het gebied van dit thema. De redactie van het cahier bestaat uit Francine Govers (hoogleraar moleculaire fytopathologie aan Wageningen UR en bestuurslid stichting Biowetenschappen en Maatschappij), Tiny van Boekel (hoogleraar levensmiddelentechnologie aan de Wageningen UR) en Rob Buiter (freelance wetenschapsjournalist).

Het lesmateriaal werd ontwikkeld door De Praktijk. De docentenhandleiding is op te vragen door een e-mail te sturen naar ons bureau.