Beleidsdocumenten

Strategie en beleidsplan Biowetenschappen en Maatschappij

BWM jaarverslag 2013 en begroting 2014
BWM jaarverslag 2014 en begroting 2015
BWM jaarverslag 2015 en begroting 2016
BWM jaarverslag 2016 en begroting 2017


ANBI-status

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Algemene voorwaarden
Algemene leveringsvoorwaarden BWM


Fiscaal nummer

Het fiscaal nummer van de stichting is 0041.69.529.