Lessenserie bij het cahier Evolutie zit in je genen – Over Darwin en Genomics. Gedurende drie lessen wordt ingegaan op evolutieonderzoek en het gebruik van moderne biotechnologische technieken daarbij. Leerlingen bepalen onder meer aan de hand van SNP’s hoe de mens zich over de aarde verspreid heeft.

Dit lespakket maakt gebruik van het cahier Evolutie zit in je Genen, klik hier om het cahier te bekijken.

Evolutie zit in je genen leerlingenmateriaal – les A, Verschillen in DNA
Evolutie zit in je genen leerlingenmateriaal – les B, veranderingen in DNA, versie 2
Evolutie zit in je genen leerlingenmateriaal – les C, veranderingen in DNA, versie 2
Evolutie zit in je genen leerlingenmateriaal – werkbladen mtDNA
Evolutie zit in je genen leerlingenmateriaal – werkbladen Y-DNA

Over de auteurs:

Aan het cahier Evolutie zit in je Genen werkten vooraanstaande wetenschappers mee die expert zijn op het gebied van dit thema. Dit cahier werd samengesteld door Joep Geraedts, hoogleraar genetica en celbiologie aan de Universiteit Maastricht; Peter de Knijff, hoogleraar Populatie- en evolutiegenetica in Leiden; Jannes van Everdingen, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en bestuurslid van de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij; en Jos van den Broek, hoogleraar biomedische wetenschapscommunicatie en bestuurslid van de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij. Met eindredactie door Rik Smits en een voorwoord van Ronald Plasterk, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het lesmateriaal werd ontwikkeld door De Praktijk. De docentenhandleiding is beschikbaar op www.praktijk.nu.