Projectleider en innovator bij Wetterskip Fryslân op het vlak van innovatie binnen de waterzuivering, slibverwerking, reststoffen en de biobased economy, tevens voorzitter van de werkgroep Cellulose binnen de Energie en Grondstoffenfabriek.