Bijzonder hoogleraar wetland herstelecologie aan de Universiteit van Amsterdam en Leider Kennisgroep Zoetwaterecosystemen aan Wageningen Environmental Research.