Hoogleraar milieubiotechnologie en waterzuivering aan de Technische Universiteit Delft.