Hoofd van de afdeling Milieu bij het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie van het Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven en hoogleraar Mondiale veranderingen en milieuoverdraagbare infectieziekten bij het Institute voor Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht.