Hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen