Publicatie cahier Biodiversiteit

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij heeft een nieuw cahier uitgebracht, getiteld Biodiversiteit. Dit cahier gaat in op de vraag wat biodiversiteit is, hoe belangrijk deze is voor het voortbestaan van de mens en of het daarvoor nodig is alle soorten te beschermen.

Publicatie cahier Conflict

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij heeft een nieuw cahier uitgebracht, getiteld Conflict. Dit cahier behandelt de oorzaken, achtergronden en consequenties van conflicten. Waar komt agressie vandaan, hoe wordt het in ons lijf gereguleerd, en kun je ook iets doen om agressieve conflicten te voorkómen?