Lesmateriaal Biogrondstoffen

Klimaatverandering, broeikaseffect en duurzaamheid: het zijn begrippen die je regelmatig tegenkomt op tv, internet of in tijdschriften en kranten. Volgens experts is het niet verstandig om op dezelfde voet verder te blijven gaan zoals we nu leven. Duurzamer omgaan met de aarde is belangrijk voor ons en voor volgende generaties. Kan het gebruik van biogrondstoffen…

Lesmateriaal Variatie in vee

Het cahier biedt een helder overzicht van de stand van de wetenschap rond het behoud van zeldzame huisdier- en veehouderijrassen. Dit bijbehorende lespakket stimuleert de leerlingen om na te denken over biodiversiteit op de boerderij en leert hen over fokken en inteelt. Lessenserie van drie lesuren over erfelijkheid, variatie en (moderne) foktechnieken bij landbouwhuisdieren. Leerlingen…

Lesmateriaal Kanker

In twee tot drie lessen verdiepen de leerlingen zich in het onderwerp kanker aan de hand van het cahier Kanker - de nieuwe aanpak van stichting Biowetenschappen en Maatschappij. In een expertsysteem-opdracht kiezen de leerlingen een medisch specialisme en passen ze hun kennis in een team toe op een casus. Dit lespakket maakt gebruik van het cahier Kanker, klik hier om…

Lesmateriaal Water

Lessenserie over ecologie bij het cahier Water, bron van leven en ontwikkeling. De twee lessen zijn deels lesstofvervangend, deels verrijkend. Dit lespakket maakt gebruik van het cahier Water, klik hier om het cahier te bekijken. Leerlingen gaan aan de slag als natuurbeheerder. Hieronder kunt u de benodigde documenten downloaden. Water - leerlingenmateriaal - kweekvijver van het leven…

Lesmateriaal Brein in beeld

Drie lessen bij het cahier Brein in Beeld. Aan de hand van het jonge brein, het puberbrein en het oude brein kijken leerlingen naar de ontwikkeling en werking van de hersenen. Ze maken kennis met hersenonderzoek aan de hand van moderne beeldvormende technieken zoals MRI en PET. Ze testen hun eigen hersenen en schrijven een onderzoeksvoorstel voor hersenonderzoek naar verliefdheid. Dit…

Lesmateriaal Speuren naar sporen

Driedelige lessenserie bij het cahier Speuren naar Sporen. Met behulp van dit cahier worden leerlingen forensische experts en lossen als forensisch team een aantal casussen op. Ze werken onder andere met DNA-profielen en het nomogram van Henssge. Het lespakket maakt gebruik van het cahier Speuren naar Sporen, klik hier om het cahier te bekijken. Speuren naar Sporen…

Lesmateriaal Genen en gezondheid

Genetische testen lijken misschien ver weg, maar leerlingen krijgen hier zeker mee te maken! Dit lesmateriaal biedt handige handvatten om genetische testen in de klas te behandelen. Het lesmateriaal is gemaakt naar aanleiding van het cahier Genen en Gezondheid. Lesmateriaal Genen en Gezondheid Opdracht infographic maken: 30 minuten voor havo 5 en vwo 6: werkblad1_infographic maken…