Beleidsdocumenten

Strategie- en beleidsplan BWM

BWM jaarverslag 2013 en begroting 2014
BWM jaarverslag 2014 en begroting 2015
BWM jaarverslag 2015 en begroting 2016
BWM jaarverslag 2016 en begroting 2017


ANBI-status

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Algemene voorwaarden
Algemene leveringsvoorwaarden BWM


Fiscaal nummer

Het fiscaal nummer van de stichting is 0041.69.529.